Liên hệ

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG MINH

Lĩnh vực: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Mã số thuế: 999999999

Địa chỉ: 416/4 Nguyễn Trãi – TP Quảng Ngãi- Tỉnh Quảng Ngãi

Số điện thoại: 0844000052

Email: hoangminh0290@gmail.com